Brzo

Uslovi kupovine vozila na odloženo plaćanje su ustaljeni, a saradnja sa bankama i leasing kompanijama teče lako i nesmetano. Vaša banka će vam dati uslove kredita na osnovu naše ponude i vašeg ličnog boniteta.